Официална страница

Общинско предприятие
"Управление на общински земи и гори"

Изгледи

ОП „Управление на общински земи и гори” е общинско предприятие за изпълнението на общински дейности, свързани с управлението на земи от общинския поземлен фонд, управлението , стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите и земите от общинския горски фонд /ОГФ/ - частна общинска собственост,което се осъществява в съответствие със ЗОС, ЗГ, ЗСПЗЗ, ЗООС.

Поверителност - ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт