Обекти

Залесяване в парк "Княз-Борисова градина"

Княз-Борисова градина

Дейности 2011

Подотдел 510-”к” залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.

Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.

Огради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски култури

Огради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски култури

Изведена сеч

Изведена сечИзведена сечИзведена сеч

Подотдел 1030 -”з2” залесен през 2011 г с топола върху сечищена площ 5 дка.

Подотдел 1030 -”з2” залесен през 2011 г с топола върху сечищена площ 5 дка.Подотдел 1030 -”з2” залесен през 2011 г с топола върху сечищена площ 5 дка.Подотдел 1030 -”з2” залесен през 2011 г с топола върху сечищена площ 5 дка.

Подотдел 588- „в” е залесен през 2011 г с бял борови и церови фиданки върху редина с площ 30 дка.

Подотдел 588- „в” е залесен през 2011 г с бял борови  и церови фиданки върху редина с площ 30 дка.Подотдел 588- „в” е залесен през 2011 г с бял борови  и церови фиданки върху редина с площ 30 дка.Подотдел 588- „в” е залесен през 2011 г с бял борови  и церови фиданки върху редина с площ 30 дка.Подотдел 588- „в” е залесен през 2011 г с бял борови  и церови фиданки върху редина с площ 30 дка.

Нови извозен път и минерализована ивица

Направа на минерализована ивица с цел предпазване на горите от пожари.Нов извозен път в подотдел 369-„а”

През 2010 г са злесени 86 дка

През 2010 г са злесени 86 дка, като 85 са ново залесяване върху голини, а 1 декар е залено върху сечище с топола ( в подотдел 489 – „ц” ). Ново залесяване е извършено в подотделите:

Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.

Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.

Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.

Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.

Временен склад

Временен склад в подотдели: 740 - „и”, 490 - „з”, 263- „з”, 648- „с1”

Временен склад - подотдел 490 - „з”Временен склад - подотдел 740  - „и”Временен склад - подотдел 740  - „и”Временен склад - подотдел 263- „з”Временен склад - подотдел 648- „с1”

Огради и предупредителни табели

Огради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски култури

Огради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиОгради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски култури
АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт