За да се свържете с нас ползвайте следната информация

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
 
Лица за контакти:
инж. Тодор Тодоров – Директор, тел. 02 952 50 83
Станимира Скендерова - главен счетоводител, тел. 02 952 50 83
инж. Атанас Симеонов – главен лесничей, тел. 02 952 15 74
инж. Иван Вачков – главен лесничей, тел. 02 952 15 74
инж. Костадин Иванов – геодезист, тел. 02 952 15 74
инж. Йовка Кирилова – лесничей, тел. 02 952 15 74
Десислава Бекярова – специалист „Управление на човешките ресурси“, тел. 02 952 50 83
Кристина Милтенова – касиер, тел. 02 952 50 83
инж. Ивелина Коцева – лесничей, тел. 02 952 15 74
 
 
Факс: 02 952 27 74
E-mail: office@zemiigori.comtit_uozg@abv.bg
 
Поверителност - ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 


Вижте ОП Управление на общински земи и гори - София на по-голяма карта

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт