Актуална информация

Заповед пожари

Позвилителни за сеч

Позволителни 04-2024

Позволителни 03-2024

Налични количества дървесина за местното население 2024 г.

Позвилителни за сеч

Позволителни 01-2024

Годишен План за 2024г.

Протокол от проведено заседание по отношение чл. 35, ал. 1 и ал. 8 от НУРВИДГТ

 20-06-2023г.

Позволителни за сеч

05-07-2023г.

29-06-2023г.

20-06-2023г.

15-06-2023г.

Позволителни за сеч

 

Заповед за класиране на участник след проведен открит конкурс за възлагане на дейност - 07-06-2023г.

 

Актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен 2023 година

ОТКРИТ КОНКУРС

Заповед и документи за провеждане на процедура "ОТКРИТ КОНКУРС" за възлагане на услуга "Маркиране на насаждения предвидени за сеч - ЛСФ 2024 г."Заповед за провеждане на процедура "ОТКРИТ КОНКУРС" за възлагане на услуга "Маркиране на насаждения предвидени за сеч - ЛСФ"

23 май 2023г.

 Заповед 

 Документи 

 Приложения 

Позволителни за сеч

Позволителни

Позволително за сеч 27-04-2023г.

Заповед

06-04-2023

Заповед

06-03-2023г.

Количества дървесина по такса на корен за местно население за 2023г.

 

Позволителни за сеч

05-01-2023г.

Годишни планове

12-12-2022

Позволителни за сеч

24-08-2022

Протокол

27-07-2022г.

Заповед за класиране на участник след проведен открит конкурс за възлагане на дейност - 19-07-2022г.

 

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт