Актуална информация

Заповед

06-03-2023г.

Количества дървесина по такса на корен за местно население за 2023г.

 

Позволителни за сеч

05-01-2023г.

Годишни планове

12-12-2022

Позволителни за сеч

24-08-2022

Протокол

27-07-2022г.

Заповед за класиране на участник след проведен открит конкурс за възлагане на дейност - 19-07-2022г.

 

Позволителни за сеч

05-07-2022г.

Конкурс

 30-06-2022г.

Заповед за провеждане на процедура "ОТКРИТ КОНКУРС" за възлагане на услуга "Маркиране на насаждения предвидени за сеч - ЛСФ 2023г."

Заповед

Условия

Приложения

Околна среда - Гори

Позволителни за сеч - 06-06-2022г.

Заповед

№ 86/05-05-2022г.

Позволителни за сеч

01-05-2022г.

Позволителни за сеч

16-03-2022г.

Позволителни за сеч

10.01.2022г.

05.01.2022г.

22-12-2021г.

Годишен план за 2022г.

Позволителни за сеч

23-12-2021

 

Допълнително споразумение

11-11-2021г.

Заповед за търг

28 окт. 2021

Позволителни за сеч

30-09-2021г.

Договор

16-08-2021г.

АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт