Галерия

Изгледи и дейности

Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.Подотдел 510-”к”  залесен през 2011 г с топола върху сечище на площ 13 дка.Подотдел 1030 -”з2” залесен през 2011 г с топола върху сечищена площ 5 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 257-„8” и „9” залесен през 2010 г с цер върху голина с площ 10 дка.Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.Подотдел 653-„5” залесен през 2010 г с бял бор върху голина с площ 20 дка.Временен склад - подотдел 648- „с1”Огради и предупредителни табели за опазване от паша на създадените горски културиИзведена сеч
АДРЕС: 
гр. София – 1408
бул. „Петко Каравелов” №5
Тел.: 02 952 50 83
E-mail:
office@zemiigori.com

Карта

Столична община

Официален сайт